Wij(k) doen

"Wij geloven in verbinding en beleving. Daarom categoriseren wij mensen niet op leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, geloof of geslacht.  Nieuwsgierigheid, leergierigheid en creativiteit is waar we mensen op aanzetten. Deze overstijgen namelijk alle hokjes waar we gewend zijn in te denken. Door een iteratieve werkwijze; Wensen en ideeën ophalen en weer terug geven, ophalen en weer terug geven ontstaat er een speelse en relevante informatiestroom. Hierdoor zijn de deelnemers niet alleen heel divers maar ook gemotiveerd! Dit zorgt ervoor dat projecten gedragen en doorontwikkeld kunnen worden door de wijk zelf."


De Lunettenaar

Bewoners, huurders, eigenaren, woningcorporaties, winkeliers, bedrijven, professionals, scholieren, studenten en passanten. Allemaal subculturen die een wijk rijk maken. Om te begrijpen 'wat' een wijk nodig heeft, moeten we eerst begrijpen 'wie' de wijk is of zijn. We bestuderen, benaderen, identificeren en leren de wijk begrijpen. Alle betrokkenen van de wijk Lunetten scharen we onder een aantal Lunettenaren; Karikaturen van mensen waarmee vele wijkbewoners zich kunnen identificeren. Deze Lunettenaren dienen als brillen om vanuit verschillende perspectieven naar de wijk te kunnen kijken. Ze helpen ons om een omgevingsvisie van Lunetten te maken waarin zo veel mogelijk Lunettenaren zich herkennen. Tevens vertegenwoordigen de Lunettenaren de mensen die niet hebben kunnen deelnemen aan de omgevingsvisie Lunetten.

De vier Lunettenaren van Lunetten kunnen wij scharen onder:

- de dorpeling in de stad
- de avonturier
- de passant
- de wijkgebonden


De Luisterpaal

Een onverwachte ‘ontmoeting’ vanuit nieuwsgierigheid staat voorop. In opdracht van de gemeente Utrecht ‘integreren’ we samen binnen het alledaagse leven van bewoners in een aantal wijken van Utrecht. De luisterpaal is voor een aantal dagen het oor van de wijk. Op een toegankelijke manier gaan wij via de luisterpaal in gesprek met verschillende bewoners. Luisteren is volgens ons fundamenteel hiervoor. Alledaagse gesprekken over wensen, dromen en ambities over de toekomst van hun wijk. Dit zorgt voor persoonlijke gedachtewisselingen, die bestaande en nieuwe perspectieven geven voor zowel ons als de bewoners, waarmee nieuwe verbindingen gecreëerd worden.


De Buurtfotograaf

Project buurtfotograaf staat in het teken van de blik van buurtbewoners op hun wijk. We benaderen een tiental Lunettenaren en benoemen hen tot buurtfotograaf. Met een ouderwetse wegwerpcamera sturen wij de buurtfotografen afzonderlijk een week lang de wijk in om hun visie op de wijk vast te leggen. Een buurtfotograaf wordt het oog van de wijk.

Na deze week organiseren wij een expositie. Op de expositie zijn 243 foto’s van de wijk Lunetten door de ogen van de buurtfotograaf geëxposeerd. Tijdens de expositie hebben buurtbewoners en bezoekers een bijdrage gegeven aan de omgevingsvisie door 5 foto’s die zij belangrijk vinden voor de toekomst van Lunetten te markeren en toe te lichten. Door onderlinge gesprekken ontstaan verhalen en visies die zich steeds verder versterken. Tegenstrijdige belangen worden aan elkaar gemeten en gewogen, waardoor bewoners meer inzicht en begrip krijgen voor elkaars behoeften en wensen. Tijdens de avond ontstaan meerdere sneeuwbaleffecten over de toekomst beelden voor Lunetten.

Een gemixte opkomst van bewoners en ambtenaren, tussen de 11 en 84 jaar hebben verspreidt over de avond de expositie bezocht. Van de foto’s met de meeste stickers hebben wij een top 10 gemaakt die een plekje zullen krijgen in de omgevingsvisie van Lunetten.

  1. Behoud van de Musketon. Een plek voor culturele en sociale ontmoetingen.
  2. A27 niet verbreden, veroorzaakt geluidsoverlast en luchtvervuiling.
  3. Aandacht houden voor het groen. Lunet V een mooie ontmoetingsplek, stimuleert de bloei van kwetsbare in de wijk.
  4. Regenwater moet zoveel mogelijk ín lunetten verdampt worden. Bouwschilden moeten groen worden.
  5. Minder horeca, meer winkels in het winkelcentrum. Voorkomen van hanggroepjes.
  6. Lunetten energie neutraal. Duurzaamheid vergroten. Voor het vervoer en bereikbaarheid, goede fietstunnel!
  7. Dubbel natuur, graag verbinden. Bankjes moeten blijven om tot rust te komen in de natuur van Lunetten.
  8. De forten moeten zeker blijven! Mooie natuur: zwemgelegenheid in open water.
  9. Er moet een prullenbak komen. Bewoners moeten eigenaar worden van eigen rommel en gaspatronen.
  10. De wijk veiliger, prettiger en sfeervoller maken.


De Wijkmakers

Door middel van kaarten stellen wij bewoners in de gelegenheid om hun toekomstige wijk zelf te maken. Lunettenaren bestuderen hun wijk van bovenaf en geven aan waarom en waar zij de komende 25 jaar plekken in de wijk willen koesteren of verbeteren. Door alle gemaakte kaarten over elkaar heen te leggen ontstaan gebieden met draagvlak voor wensen over wonen, duurzaamheid, openbare ruimte, groen, ontmoeten en veiligheid.